Gomba Levente Gimnázium

Nyílt napok a 2019/2020-as tanévben

A nyílt napok időpontja és helye:

2019.november 13.    800

2019. november 27.   800

2020. január 8. 800 ,

a Gomba Levente Gimnázium épülete.

Az általános tájékoztató helye: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 21.

A képzésekkel kapcsolatban információ kérhető a

06-48/800-714 vagy a 06-48/800-715-ös telefonszámon.

 

Felvételi tájékoztató

Gomba Levente Gimnázium

(3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 21.)

felvételi tájékoztatója

OM azonosító: 202785

2020/2021. tanév

Tanulmányi területek

Intézményi belső kód: 01       emelt angol nyelvi képzés

- 4 évfolyamos általános gimnáziumi kerettanterv
- Emelt angol nyelvi képzés
- Első idegen nyelv: angol nyelv
- Második idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv vagy orosz nyelv
A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredmé-
 nyeket vesszük figyelembe.


A rangsorolás módja és szabálya:
A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatok összege
a következő tantárgyakból: (elérhető maximális pontszám: 50 pont)

- Magyar nyelv és irodalom
- Történelem
- Matematika
- Idegen nyelv
- Egy természettudományos tantárgy (amiből a tanulónak a legjobb
eredménye van).


Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal
rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.


Speciális értékelési szabály:


A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 56. § (1.)
bekezdésében meghatározott tanulók esetében, ha a tanuló
a fent felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól
felmentett, akkor a számára legkedvezőbb tantárgy osztályzatát
kétszeresen vesszük figyelembe.


Megjegyzés: Emelt angol 5 óra /hét. Felkészítés emelt szintű
érettségire. Lehetőség van ECDL vizsga letételére, valamint a
humán- és a reáltárgyak emelt óraszámban való tanulására.

Intézményi belső kód: 02       emelt informatikai képzés

- 4 évfolyamos általános gimnáziumi kerettanterv
- Emelt informatikai képzés
- Első idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv
- Második idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy
orosz nyelv

A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi
eredményeket vesszük figyelembe.


A rangsorolás módja és szabálya:
A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatok összege
a következő tantárgyakból: (elérhető maximális pontszám: 50 pont)

- Magyar nyelv és irodalom
- Történelem
- Matematika
- Idegen nyelv
- Egy természettudományos tantárgy (amiből a tanulónak a legjobb
eredménye van).


Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal
rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.


Speciális értékelési szabály:


A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 56. § (1.)
bekezdésében meghatározott tanulók esetében, ha a tanuló a
fent felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól felmentett,
akkor a számára legkedvezőbb tantárgy osztályzatát kétszeresen
vesszük figyelembe.


Megjegyzés: Emelt informatika 5 óra /hét. Felkészítés emelt szintű
érettségire. Informatika: hardver, szoftver, programozás. Lehetőség
van ECDL vizsga letételére, valamint a humán- és a reáltárgyak emelt
óraszámban való tanulására.

Intézményi belső kód: 03       belügyi rendészeti pályára előkészítő
képzés

- 4 évfolyamos belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés
- Első idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv
- Második idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy
orosz nyelv


A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket
és a fizikális állapotfelmérés eredményét vesszük figyelembe.


A rangsorolás módja és szabálya:
A 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a
következő tantárgyakból: (elérhető maximális pontszám: 50 pont)

- Magyar nyelv és irodalom
- Történelem
- Matematika
- Idegen nyelv
- Testnevelés
A fizikális erőnléti állapotfelmérés elérhető maximális pontszáma: 10 pont.

A fizikális erőnléti alkalmassági vizsga követelményei:

- Fekvőtámasz: a 30 másodperc alatt elvégzett szabályos
fekvőtámaszok száma.

- Felülés: az 1 perc alatt bemutatott felülések száma.
- Hajlított karú függés: a szem magasságának a nyújtó vagy
függeszkedő állvány alá süllyedéséig eltelt idő másodpercben.

- 4 x 10 méteres ingafutás: a 10 m távolságra lévő vonalig oda
és vissza történő futás teljes sebességgel úgy, hogy mindkét lábbal
át kell haladni a vonalon.


Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal rendelkező
tanuló kerül előbbre a rangsorban.


Speciális értékelési szabály:


A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 56. § (1.)
bekezdésében meghatározott tanulók esetében, ha a tanuló a
fent felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól felmentett,
akkor a számára legkedvezőbb tantárgy osztályzatát kétszeresen vesszük
figyelembe.


Megjegyzés: A belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés
keretében a tanulók önvédelmi oktatásban (önvédelmi technikák,
judo, karate,) részesülnek a 9 - 12. évfolyamokon, melyhez a
10. évfolyamon szervezett úszásoktatás, vízi tábor és lövészet
kapcsolódik. A 11. évfolyamtól kezdődően a diákok belügyi
rendészeti ismereteket tanulnak. Megismerik a rendőrré válás
feltételeit és a rendőrrel szemben támasztott követelményeket.
Lehetőség van az ECDL vizsga letételére, biztonsági- és vagyonőr
tanfolyam elvégzésére.


A fizikális állapotfelmérés pontos időpontjáról és helyéről a képzési
formára jelentkezőket értesítjük.

Intézményi belső kód: 04       általános gimnáziumi képzés

- 4 évfolyamos általános gimnáziumi kerettanterv
- Első idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv
- Második idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv

A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket
vesszük figyelembe.


A rangsorolás módja és szabálya:
A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatok összege a
következő tantárgyakból: (elérhető maximális pontszám: 50 pont)

- Magyar nyelv és irodalom
- Történelem
- Matematika
- Idegen nyelv
- Egy természettudományos tantárgy (amiből a tanulónak a legjobb
eredménye van).


Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal
rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.


Speciális értékelési szabály:


A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 56. § (1.)
bekezdésében meghatározott tanulók esetében, ha a tanuló
a fent felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól
felmentett, akkor a számára legkedvezőbb tantárgy osztályzatát
kétszeresen vesszük figyelembe.


Megjegyzés: Lehetőség van egyéni vagy csoportos tehetséggondozásra,
emelt szintű érettségire való felkészülésre, ECDL vizsga letételére,
valamint a humán és a reáltárgyak emelt óraszámban való tanulására.

Intézményi belső kód: 05       gimnáziumi levelező felnőtt képzés

Általános gimnáziumi kerettanterv /délutáni, esti oktatás/

- Gimnáziumi levelező felnőtt képzés
- Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv
A felvételi kérelem elbírálásakor a tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe.


A rangsorolás módja és szabálya:
Az általános iskolai vagy a legmagasabb iskolai végzettség eredményeit
vesszük figyelembe.


Speciális értékelési szabály:


A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 56. § (1.)
bekezdésében meghatározott tanulók esetében, ha a tanuló a fent
felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól felmentett,
akkor a számára legkedvezőbb tantárgy osztályzatát kétszeresen vesszük
figyelembe.


Megjegyzés: Délutáni, esti oktatás, informatika érettségire felkészítés.

A nyílt napok időpontja és helye:

2019.november 13.    800

2019. november 27.   800

2020. január 8. 800 ,

a Gomba Levente Gimnázium épülete.

Az általános tájékoztató helye:
3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 21.

A képzésekkel kapcsolatban információ kérhető a

06-48/800-714 vagy a 06-48/800-715-ös
telefonszámon.

 

EFOP-4.1.3-17-2017-00465

Fej1Fej2

Fej3

A „Gomba Levente Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”
című projekt keretében aKazincbarcikai Tankerületi Központ 50 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében az EFOP-
4.1.3-17-2017-00465 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul a nevelési -
oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, és azok elérését szolgáló
folyosó, közlekedő felújítása. A megvalósítás alatt álló projekt keretein belül sor kerül
a nyelvi tanterem, valamint az épület energetikai korszerűsítésére. A projekt célja
olyan országos viszonylatnak megfelelő tanulási környezet biztosítása a célcsoport
számára, ahol minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben
részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés sikeres megvalósítását a kapcsolódó szakértők
és szolgáltatók segítik.

 C tábla GLG 1

 C tábla GLG 2

C tábla GLG 3

A projekthez kapcsolódó nyitórendezvény 2018. 03. 05-én került
megrendezésre. Az eseményen beszédet mondott Riz Gábor
országgyűlési képviselő és Székelyné Varga Mária Ágnes a
Kazincbarcikai Tankerületi Központ igazgató asszonya. A résztvevő
vendégek megismerhették a megvalósítandó projekt legjelentősebb
mérföldköveit.

Nyitó rendezvény GLG 1

Nyitó rendezvény GLG 2

Nyitó rendezvény GLG 3

 Nyitó rendezvény GLG 4

A pályázathoz kapcsolódó első közbeszerzési eljárás eredménytelenül
zárult. A második közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlat
benyújtója a Hódos Épker Kft. volt.


A munkaterület átadása 2019. február 5-én történt meg.

Munkaterület átadás GLG 1

Munkaterület átadás GLG 2

Munkaterület átadás GLG 3

Munkaterület átadás GLG 4

Munkaterület átadás GLG 5

Munkaterület átadás GLG 6

Munkaterület átadás GLG 7

Munkaterület átadás GLG 8

 Munkaterület átadás GLG 9

Munkaterület átadás GLG 10

Munkaterület átadás GLG 11

Munkaterület átadás GLG 12

Munkaterület átadás GLG 13

Munkaterület átadás GLG 14

A kivitelezési munkálatok az ütemtervnek megfelelően zajlottak.
A műszaki átadás 2019. március 29-én volt.

Műszaki átadás GLG 1

 Műszaki átadás GLG 2

Műszaki átadás GLG 3

Műszaki átadás GLG 4

Műszaki átadás GLG 5

Műszaki átadás GLG 6

Műszaki átadás GLG 7

Műszaki átadás GLG 8

Műszaki átadás GLG 9

Műszaki átadás GLG 10

Műszaki átadás GLG 11

Műszaki átadás GLG 12

 Műszaki átadás GLG 13

Műszaki átadás GLG 14

A projekt befejezéseként a záró rendezvény 2019. június 11-én került
megrendezésre, ahol a résztvevők megtekinthették az elkészült
beruházást.

Záró rendezvény GLG 1

Záró rendezvény GLG 2

Záró rendezvény GLG 3

Záró rendezvény GLG 4

Záró rendezvény GLG 5

 

 
Pályázatok

Névnap
Ma 2019. október 24., csütörtök, Salamon napja van. Holnap Blanka és Bianka napja lesz.
Hasznos linkek

ecdl logo

 

facebook

 

galéria

 

oktatasihiv

 

tisztaszoftv

Időjárás