Gomba Levente Gimnázium

Javítóvizsga

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK

9. ÉVFOLYAM

Irodalom

1. Ókori görög dráma
2. Középkori magyar szövegemlékeink
3.A reneszánsz magyarországi képviselői: Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete
4. Shakespeare: Rómeó és Júlia

Orosz nyelv

1. Nyomtatott orosz szöveg másolása
2. Számok oroszul 1-199
3. Bemutatkozás
4. Család
5. Lakás
6. Évszakok, hónapok
7.Személyes és birtokos névmások

Matematika

Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli vizsgán kell részt vennie.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A vizsgázónak 6, a tananyagot minél jobban átölelő feladatot kell megoldania Árki-Konfárné-Kovács-Trembeczki-Urbán: Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9-10 feladataiból.
A tankönyvi felkészülés megkezdése előtt célszerű a www.ementor.hu internetes oldalon alapműveleteket gyakorolni.
A felkészüléshez a következő feladatokat érdemes megoldani:

1./ Algebra és számelmélet: f.gy. 1116 – 1135.

2./ Függvények: f.gy. 1198 – 1240.

3./ Háromszögek, négyszögek, sokszögek: f.gy. 1290 – 1441.

4./ Egyenletek, egyenletrendszerek: f.gy. 1483 -1506.

5./ Szöveges feladatok: f.gy. 1519 – 1549.

6./ Egybevágósági transzformációk: f.gy. 1571 – 1615.

Használható segédeszközök: négyjegyű függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó, Árki-Konfárné-Kovács-Trembeczki-Urbán: Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9-10 (bejegyzések nélkül)

Történelem

1. Ókori Görögország – Az athéni demokrácia működése - hitvilág
2. Ókori Róma – Julius Caesar egyeduralmi kísérlete – hitvilág
3. A kereszténység kialakulása
4. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői
5. A középkori város és a céhes ipar.
6. A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás
7. Államalapítás – Géza és István tevékenysége
8. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.
9. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején
10. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.

10. ÉVFOLYAM

Nyelvtan

1. Szóbeli és írott szövegek eltérő jegyei
2. Stílusrétegek és stílusárnyalatok (társalgási, szakmai-tudományos, publicisztikai, szépirodalmi)
3. Szóképek és alakzatok (metafora, metonímia, megszemélyesítés, hasonlat, szimbólum, ismétlés, túlzás, fokozás, halmozás, alliteráció)

Matematika

Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli vizsgán kell részt vennie.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A vizsgázónak 6, a tananyagot minél jobban átölelő feladatot kell megoldania Árki-Konfárné-Kovács-Trembeczki-Urbán: Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9-10 feladataiból.
A tankönyvi felkészülés megkezdése előtt célszerű a www.ementor.hu internetes oldalon alapműveleteket gyakorolni.
A felkészüléshez a következő feladatokat érdemes megoldani:

1./ Hegyesszögek szögfüggvényei: f.gy. 2414 – 2484.

2./ Gyökvonás: f.gy. 2102 – 2143.

3./ Másodfokú egyenlet: f.gy. 2149 – 2161.

4./ Körrel kapcsolatos ismeretek: f.gy. 2249 -2268.

5./ Hasonlósági transzformációk és alkalmazásaik: f.gy. 2321 – 2380.

6./ Vektorok: f.gy. 2540 – 2606.

Használható segédeszközök: négyjegyű függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó, Árki-Konfárné-Kovács-Trembeczki-Urbán: Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9-10 (bejegyzések nélkül)

Történelem

1. Nagy földrajzi felfedezések (előzmények, felfedezők és következmények)
2. Reformáció (irányzatai, ellenreformáció)
3. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.
4. Erdély aranykora (XVII. századi fejedelmi abszolutizmus)
5. Rákóczi szabadságharc (előzmények, katonai események, kuruc országgyűlések, szatmári béke)
6. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján.
7. Felvilágosult abszolutizmus Magyarországon
8. Francia forradalom (előzmények, események1789-1795)
9. Reformkor (fő kérdések, Kossuth, Széchenyi)
10. Forradalom és szabadságharc 1848-49 (áprilisi törvények, katonai és politikai események)

Fizika

I. Az elektromos mező jellemzése (a tankönyv 72. oldalától a 3.1,
3.2, 3.3 fejezet)
II. Egyenáram (a tankönyv 94. oldalától az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6 fejezet)
III. A mágneses mező, indukció, váltakozó feszültség (a tankönyv
141. oldalától az 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 3.1 fejezet)
A számonkérésben fogalmi kérdések, jelenségleírások, fizikai törvények
ismertetései, egyszerűbb számolási feladatok szerepelhetnek

11. ÉVFOLYAM

Matematika

Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli vizsgán kell részt vennie.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A vizsgázónak 6, a tananyagot minél jobban átölelő feladatot kell megoldania Árki-Konfárné-Kovács-Trembeczki-Urbán: Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 11-12 feladataiból.
A tankönyvi felkészülés megkezdése előtt célszerű a www.ementor.hu internetes oldalon alapműveleteket gyakorolni.
A felkészüléshez a következő feladatokat érdemes megoldani:

1./ Kombinatorika, gráfok: f.gy. 3001 – 3160.

2./ Hatvány, gyök, logaritmus: f.gy. 3161 - 3220

3./ A trigonometria alkalmazásai: f.gy. 3242 - 3436

4./ Függvények: f.gy.3460 - 3498

5./ Koordinátageometria: f.gy. 3555 - 3723

6./ Valószínűségszámítás, statisztika: f.gy. 3777 - 3800

Használható segédeszközök: négyjegyű függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó, Árki-Konfárné-Kovács-Trembeczki-Urbán: Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 11-12 (bejegyzések nélkül)

 

SZÜNIDEI HÍREK

 

 

NYÁRI ÜGYELET


A nyári szünetben szerdánként 9:00-12:00-ig tartunk ügyeletet.

 

TANKÖNYVOSZTÁS 2018-2019.


12. évfolyam: 2018.08.23. (csütörtök)  13:00-15:30.
11. évfolyam: 2018.08.24. (péntek)       9:00-11:30.
10. évfolyam: 2018.08.27. (hétfő)        13:00- 15:30.
9. évfolyam:   2018.08.28. (kedd)         13:00- 15:30.

 
Pályázatok

Névnap
Ma 2018. szeptember 23., vasárnap, Tekla és Líviusz napja van. Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.
Hasznos linkek

ecdl logo

 

facebook

 

galéria

 

oktatasihiv

 

tisztaszoftv

Időjárás